Erstellen Sie Mzdový výměr na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Anleitung

  • Jednostranné stanovení výše mzdy zaměstnanci od zaměstnavatele.
  • Používejte pouze v souvislosti s Pracovní smlouvou, pokud jste si to v ní ujednali.
  • Zaměstnavatel může kdykoliv změnit výši mzdy zaměstnanci tím, že mu předá nový mzdový výměr.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Mzdový výměr

Zaměstnavatelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
IČO:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Místo podnikání:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
vydává pro
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
následující mzdový výměr:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zaměstnanci náleží za vykonanou práci pro Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy uzavřené mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem dne
hrubá mzda ve výši
+ slovy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento mzdový výměr nabývá účinnosti
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Převzetí mzdového výměru
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento mzdový výměr byl doručen (předán) dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
___________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.