Erstellen Sie Reklamační protokol na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Anleitung

  • Při předání či přebrání reklamovaného zboží nezapomeňte pečlivě v protokolu zdokumentovat jeho stav v době převzetí či předání, čímž předejdete riziku náhrady za škody, které jste nezpůsobili.
  • Nezapomeňte uvést, jaký způsob vyřešení reklamace zákazník požaduje.

Reklamační protokol

Osoba uplatňující reklamaci:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ osoby:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Předávající“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podnikatel, u kterého byla reklamace uplatněna:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ smluvní strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
IČO:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Místo podnikání:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Přebírající“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Předávající a Přebírající dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Níže uvedeného dne byla Předávajícím uplatněna u Podnikatele reklamace tykající tohoto
:
(dále jako „Předmět reklamace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předávající při reklamaci předložil následující dokumenty k Předmětu reklamace:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předávající reklamuje tyto vady:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmět reklamace byl při předání Přebírajícímu Přebírajícím zkontrolován a Přebírající uvádí, že (kromě výše uvedené reklamované vady) Předmět reklamace
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předávající požaduje vyřízení reklamace
Předmětu reklamace.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.