Erstellen Sie Prohlášení o autorství na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

.

Prohlášení o autorství

Jedná se o prohlášení o autorství k
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno
, bytem:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pro účely tohoto prohlášení se autorským dílem rozumí počítačový program s názvem
, jehož základní funkce nebo části jsou:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor prohlašuje:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Já, _____, bytem _____, prohlašuji, že jsem autor autorského díla.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mým tvůrčím příspěvkem na autorském díle je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Potvrzuji, že
, datum narození
, bytem
, je oprávněn ke změnám programu (autorského díla).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Panu _____, datum narození _____, bytem _____ , jsem udělil souhlas s postoupením výkonu majetkových autorských práv k programu (autorskému dílu)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorské dílo jsem tvořil ke splnění svých povinností ve smyslu § 58 autorského zákona a nesjednal jsem žádná ujednání, která jsou odchylná od ustanovení § 58 autorského zákona, vyjma ujednání o tom, že nemám nárok na dodatečnou odměnu podle § 58 odst. 6 autorského zákona.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Toto prohlášení činím pro účely postoupení výkonu majetkových autorských práv k programu (autorskému dílu).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.