Erstellen Sie Výpověď na míru kostenlos

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Anleitung

  • Použijte na všechny případy, kdy chcete ukončit jakoukoliv smlouvu či dohodu vyjma pracovní smlouvy, na tu použijte tuto výpověď.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci smluvního vztahu, který vypovídáte, specifikace by mohla mít vliv na platnost či neplatnost výpovědi.
  • Pronajímatelé a jiné smluvní strany mohou být ze zákona či původní smlouvy zavázáni k dalším specifickým podmínkám výpovědi jako např. uvedení výpovědního důvodu atd.
  • Dejte si záležet na řádném doručení výpovědi.
  • Pečlivě hlídejte zejména zákonné či smluvní lhůty pro možnost podání výpovědi.
  • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky v běžných občanskoprávních věcech naleznete zde.
  • Vyvarujte se používání termínu „výpověď dohodou“ – nic podobného neexistuje. Právní jednání je buď výpovědí, či dohodou.
  • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.
Jméno adresáta:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ulice a č. p.:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Město a PSČ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Věc: Výpověď
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
, datum narození
, bytem
, tímto vypovídá
, kterou s vámi uzavřel dne
(dále jako „Smlouva“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato výpověď Smlouvy je dána
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Účinnost Smlouvy končí uplynutím výpovědní doby.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
S pozdravem
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
______________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Převzetí výpovědi
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato výpověď byla doručena (předána) dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
___________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
JMÉNO (hůlkovým písmem):
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.