Créer votre Mzdový výměr na míru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Jednostranné stanovení výše mzdy zaměstnanci od zaměstnavatele.
  • Používejte pouze v souvislosti s Pracovní smlouvou, pokud jste si to v ní ujednali.
  • Zaměstnavatel může kdykoliv změnit výši mzdy zaměstnanci tím, že mu předá nový mzdový výměr.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Mzdový výměr

Zaměstnavatelem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
IČO:
Ajouter un commentaire
Annuler
Místo podnikání:
Ajouter un commentaire
Annuler
vydává pro
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
následující mzdový výměr:
Ajouter un commentaire
Annuler
Zaměstnanci náleží za vykonanou práci pro Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy uzavřené mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem dne
hrubá mzda ve výši
+ slovy
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Tento mzdový výměr nabývá účinnosti
.
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
Převzetí mzdového výměru
Ajouter un commentaire
Annuler
Tento mzdový výměr byl doručen (předán) dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
___________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.