Créer votre Výpověď na míru gratuit

Ce modèle a été préparé par: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

  • Použijte na všechny případy, kdy chcete ukončit jakoukoliv smlouvu či dohodu vyjma pracovní smlouvy, na tu použijte tuto výpověď.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci smluvního vztahu, který vypovídáte, specifikace by mohla mít vliv na platnost či neplatnost výpovědi.
  • Pronajímatelé a jiné smluvní strany mohou být ze zákona či původní smlouvy zavázáni k dalším specifickým podmínkám výpovědi jako např. uvedení výpovědního důvodu atd.
  • Dejte si záležet na řádném doručení výpovědi.
  • Pečlivě hlídejte zejména zákonné či smluvní lhůty pro možnost podání výpovědi.
  • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky v běžných občanskoprávních věcech naleznete zde.
  • Vyvarujte se používání termínu „výpověď dohodou“ – nic podobného neexistuje. Právní jednání je buď výpovědí, či dohodou.
  • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.
Jméno adresáta:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ulice a č. p.:
Ajouter un commentaire
Annuler
Město a PSČ:
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
Věc: Výpověď
Ajouter un commentaire
Annuler
, datum narození
, bytem
, tímto vypovídá
, kterou s vámi uzavřel dne
(dále jako „Smlouva“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato výpověď Smlouvy je dána
Ajouter un commentaire
Annuler
Účinnost Smlouvy končí uplynutím výpovědní doby.
Ajouter un commentaire
Annuler
S pozdravem
Ajouter un commentaire
Annuler
______________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Převzetí výpovědi
Ajouter un commentaire
Annuler
Tato výpověď byla doručena (předána) dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
___________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
JMÉNO (hůlkovým písmem):
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.